Αρχείο κειμένων

Κείμενο ιδρυτικής συνέλευσης 2011-12

Για την ελευθεριακή παιδεία και την αυτομόρφωση – Εισήγηση 2012 (Μπροσούρα) 2012

Αντιφασιστικό μπροσουράκι για σχολεία 2013

Για την ελευθεριακή παιδεία (Μπροσουράκι με παραδείγματα ελευθεριακών σχολείων) 2014